Pasecký distanční dostih 2010

Kone 07

Pasecký distanční dostih, poměrně populární závod české vytrvalosti, se letos nerodí nijak snadno. Pro jeho likvidaci se rozhodla část komise vytrvalosti, poradního orgánu ČJF, naopak se jej rozhodla podpořit jihočeská oblast ČJF. Zde stručný popis z pera hlavního organizátora, co se dosud událo a jak se situace vyvíjí.


Přípravě letošního dostihu jsem již věnoval poměrně hodně úsilí, ale musím zcela otevřeně přiznat, že jsem skutečně zaslal rozpis dostihu až po víkendu 7.-8. srpna. Tím jsem nepochybně zavdal příčinu ke zrušení dostihu tomu, kdo na tuhle příležitost čekal. Je mi to velice líto a za to se chci omluvit všem, kteří do Pasek letos chtějí přijet a na dostih se těší. Příčina zpoždění je poměrně jednoduchá: Byl jsem v poslední době dosti zaneprázdněn, nejprve od konce června intenzívním sušením sena, když jsme letošních asi 80 ha dosušili, byla na spadnutí národní přehlídka koní plemene shagya arab v Písku na přelomu července a srpna, kde jsem byl členem organizačního týmu a vystavovatelem a o následujícím víkendu se u nás zapisovaly klisny do plemenné knihy. Současně jsem poměrně zdlouhavě vyjednával s donátory dostihu. V letošním roce byla tato jednání z pochopitelných důvodů obtížnější než v letech minulých, přesto se domnívám, že se povedlo maximum možného. A samozřejmě jsem průběžně jednal o účasti na dostihu s veterináři i rozhodčími.

Dne 8.8. schválený rozpis byl na webu zveřejněn dne 11. srpna a vzápětí, dne 12. srpna, byla uveřejněna zpráva, že „dostih se ruší“. O zrušení jsem se dozvěděl telefonicky od paní hlavní rozhodčí Rédlové a vzápětí jsem si je telefonicky ověřil u paní doktorky Kalové. Odpověď byla jednovětná: Neodevzdal jste rozpis včas. Schválený rozpis ovšem na webu visel nadále ke stažení.

Poté, co jsem si zrušení ověřil na webu, jsem napsal paní webmasterce Litovové mail tohoto znění:

„Vážená paní Litovová!
Dovoluji si mít k Vám dotaz, zda - pokud se tak rozhodnu - dostanu prostor ke stanovisku na vytrvalostním webu. Dnes se objevila zpráva, vložená paní Rédlovou, že se závody ruší, což je zřejmě pravda, ovšem závody jsem nezrušil ani já, ani JK Paseky, závody nám byly zrušeny, nikoli paní Rédlovou a já bych docela uvítal, kdybych před kolegy vytrvalci nebyl za blbce; na přípravě závodů jsme makali docela svižně a rozhodně jsme s jejich zrušením nepočítali ani nekalkulovali.
Ptám se předběžně proto, zda se mám zabývat stanoviskem JK Paseky nebo je to vzhledem k cenzuře zbytečné.
Děkuji.
V dokonalé úctě
Robert Blíženec“

V pátek 13. 8. před půlnocí jsem obdržel tuto odpověď:

„Dobrý večer,
Konzultovala jsem vše s MVDr. Kalovou a ona nechce rozebírat pozadí zrušení Vašich závodů. Prý to mělo jediný důvod, nedodržení termínů a nerespektování daných pravidel.
Pokud se k tomu chcete veřejně vyjádřit, je možnost na diskuzních fórech typu equichannel či endurance.name.
Děkuji za pochopení.
S přátelským pozdravem,
M.Litovová“

Pokud bychom se rozhodli (my všichni, pořadatelé, jezdci, členové týmů, funkcionáři) toto vysvětlení přijmout, nezbývá nám napříště dávat si opravdu mimořádný pozor na každý jednotlivý krok, který uděláme, neboť chybný krok jednotlivce (zde předsedy pořádajícího JK) exemplárně potrestá všechny zájemce o daný dostih. Z Jižních Čech je to na zbylé závody v republice opravdu daleko a jihočechů, pro něž jsou Paseky jediná dostupná šance k měření sil s ostatními, je poměrně hodně. Závod se navíc jede na rakouské hranici a je pořádán se zvláštním ohledem k rakouským hostům (v loňském roce přijelo 6 dvojic z Rakouska), takže ostuda bude opravdu mezinárodní. Co se stane příště, až na dostih přijede závodník bez předepsané ústroje či s chybějícím razítkem v průkazu? Bude kvůli chybě jednotlivce závod zrušen?
Na oficiálním webu vytrvalosti tedy byla jednání uzavřena, začalo se ale diskutovat na equichannelu.cz a hlavně: Zpráva o zrušení se rozšířila poměrně rychle mezi účastníky dostihu ve Vilémově. Poměrně značnému počtu jezdců to nabouralo jejich plány, neb dostih se ruší bez náhrady. A protože v čase mobilů a internetu se zprávy šíří poměrně rychle, dostal jsem vzápětí spoustu mailů a telefonátů, které dostih podporovaly.
Pokusil jsem se komisi vytrvalosti oslovit ještě jednou a všem jejím členům jednotlivě i na adresu komise@vytrvalost.com jsem dne 17. 8. odeslal mail tohoto znění:

Vážená Komise vytrvalosti!

Jsem si vědom svého pochybení při přípravě 5. ročníku Paseckého distančního dostihu, a to pozdním odesláním rozpisu ke schválení. Domnívám se ale, že za tuhle chybu by neměla zrušením dostihu bez náhrady pykat celá vytrvalecká veřejnost. Pokud je nezbytné, aby byl udělen trest, prosím, udělte jej mně osobně a nikoli těm, kteří se na dostih těší a pro něž je důležitou součástí či dokonce vyvrcholením sezóny.

JK Paseky přípravu dostihu nezrušil, pouze pozastavil a je schopen v přípravě ihned pokračovat. S funkcionáři, tak, jak byli uvedeni v rozpisu, jsme spokojeni, pokud však je jejich angažování pro komisi nepřijatelné, prosím Komisi o delegování jiných činovníků, avšak s ohledem na ekonomiku dostihu, neboť Pasecký distanční dostih má v rámci ČR největší dopravní vzdálenost rozhodčích a veterinářů ze všech dostihů v ČR.

Pokud opravdu bude Komise trvat na zrušení dostihu, prosím o zaslání písemného zdůvodnění, proč tak bylo učiněno. Toto zdůvodnění nutně potřebujeme pro Státní zemědělský intervenční fond.

Děkuji.

V dokonalé úctě

Robert Blíženec

předseda JK Paseky

MC218

Na tento mail jsem až dosud (24. 8.) neobdržel od žádného člena komise odpověď.

Mezitím rozeslal sekretář Jihočeské oblasti pan Antonín Husák mail na všechny subjekty v jihočeském kraji, že „zástupce pořadatele oznámil, že se dostih ruší“, já jsem kontroval, že „pořadatel nic neruší“, ovšem záhy jsme si vše ve vší slušnosti vysvětlili a shodli se, že by bylo opravdu škoda oblastní mistrovství rušit. A vzhledem k tomu, že na oficiálním webu české vytrvalosti nadále byl schválený rozpis ke stažení, rozhodla se jihočeská oblast neřídit se stanoviskem Komise a dostih podpořila. Dne 22. 8. poslal pan Husák na všechny adresy jihočeské oblasti mail tohoto znění a s vloženou přílohou:

Všechny zdravím a posílám schválený rozpis OM ve vytrvalosti, který se koná 4. září v Pasekách.
Hezký den Antonín Husák

No a pak již následovalo jenom ne zcela úspěšné pondělní jednání s dalšími případnými donátory dostihu a pondělní večerní mail na všechny potenciální soutěžící, které má pořadatel v adresáři. V pondělí 23. 8. již nelze schválený rozpis stáhnout z vytrvalosti.com, ale je ke stažení na stránkách jihočeské oblasti ČJF a o den později na webu pořadatele www.blizenec.cz . V úterý 24. srpna získáváme od České jezdecké federace mailem toto stanovisko:

Dobrý den,

podle sdělení Ing. Metelky za schválení rozpisu, resp. závodů, zodpovídá pouze oblast. Je to pouze v její kompetenci.

S pozdravem

F. Lomský

Ing. František Lomský

generální sekretář

Česká jezdecká federace, o.s.

Pozdní odeslání rozpisu je jistě závažný prohřešek a zrušení dostihu by bylo na místě v situaci, kdy by byl takový přetlak dostihů, že by jejich nadměrné množství ovlivňovalo či ohrožovalo kvalitu disciplíny. Zrušení dostihu v čase, kdy se naopak dobrých dostihů nedostává, je poměrně obtížně pochopitelné a v diskusích k tomuto tématu vedených s několika funkcionáři ČJF, bylo často konstatováno, že „tohle je možné jenom ve vytrvalosti“. Na oficiálních stránkách Vytrvalosti lze nalézt možné vysvětlení. Paní doktorka Kalová zde prezentuje svou koncepci disciplíny, s níž získala post manažera disciplíny. Z ní si dovoluji odcitovat předposlední bod:

„Kvalita závodů

Náročnost na pořádání vytrvalostních závodů je značná, proto vidím potřebu podpořit kvalitní pořadatele závodů. A namísto 11 závodů za sezonu, jich pořádat méně, naopak informovat jezdce o závodech v zahraničí, kde mohou získat nové zkušenosti (od základních soutěží)“

Pokud Pasecký distanční dostih patří mezi méně kvalitní dostihy, vybrané k likvidaci, pak bych považoval za korektní to pořadateli oznámit včas. Jistě bych se s tímto vědomím nepouštěl například do loňského nákupu 10 mobilních boxů na míru, které jsou do jinak celoročně otevřené stáje vestavovány právě a jen ve dnech konání dostihu; letos k nim do konce roku mělo podle plánu přibýt 8 dalších.

Nejsem nijak ekonomicky či manažersky vzdělán a nechci se pouštět na tenký led hodnocení práce paní manažerky disciplíny. Ale přece jen si nemohu odpustit slovníkovou citaci k heslu „manažer“:
„Manažer je zaměstnanec, který zodpovídá za provoz firem a organizací. Jeho pracovní náplň může být rozdílná a na různých řídících úrovních, ale vždy zodpovídá za chod dané organizace. .. Tuto funkci může vykonávat jen určitý okruh lidí. Ne každý má v sobě přirozenou autoritu a dovednost vést ostatní. …..Manažer pracuje prostřednictvím svých podřízených. Zodpovídá za jejich práci, motivuje je a snaží se o soulad potřeb jejich i potřeb firmy... Reaguje na chyby v systému, dělá důležitá rozhodnutí a vyjednává..“

Domnívám se, že v našem případě mohla paní manažerka Dr. Kalová využít své autority ve prospěch firmy (vytrvalosti) a opravit chybu mou (podřízeného) třeba jediným mailem či telefonátem. V tomto případě bohužel objevila další specifickou, ovšem rovněž manažerskou profesi: Profesi likvidátora.

Současně ale nechci paní doktorku Kalovou označovat jako jediného viníka (doposud byly naše vztahy vždy korektní) a ani tak nečiním, neb pozadí zrušení závodu může být daleko složitější. V každém případě je nanejvýš pravděpodobné, že mezi špičkami této disciplíny panuje na jedné straně mimořádná servilita a na druhé straně poměrně značná nenávist a udavačství.

Je těžké předjímat další vývoj, tedy zda se naše Komise ještě pokusí o zvrat nebo přijme skutečnost, že je jen poradním orgánem České jezdecké federace, která ale není povinna se jejími stanovisky řídit. V každém případě ale patří poděkování řadě vytrvalců, kteří mne „nakopli“, abych letošní ročník nevzdával. Dále děkuji několika dámám a pánům, kteří neváhali psát a mailovat na všechny strany a telefonovat až panu prezidentovi ČJF a radit, co a jak dál. Nechci je kvůli možné odvetě jmenovat, pokud se ke svému spoluautorství dostihu přihlásí v diskusi či dalších článcích, budu velmi potěšen.

Závěrem si dovoluji ještě jednou všechny vytrvalce na dostih do Pasek pozvat. Snad není rouhání, pokud napíši, že účast v Pasekách bude plebiscitem o tom, jakou chceme mít disciplínu. A zda jsme stádo ustrašených jedinců, kteří se leknou po prvním dupnutí nebo spolek sice soupeřů, ale se společným cílem a schopností se slušně domluvit.

Paseky, 24. srpna 2010 večer

Robert Blíženec

Komentáře

Sedl jsem včera odpoledne do

Sedl jsem včera odpoledne do auta, ujel necelých 100 km a přivezl si od pana sekretáře Jihočeské oblasti ČJF vytištěné propozice dostihu. Tyto propozice, nyní navíc schválené OV ČJF a opatřené razítkem oblasti, by snad mohly učinit konec spekulacím o legálnosti tohoto dostihu a započítávání výsledků. Propozice jsou nyní vložny ke stažení v příloze tohoto webu a na stránkách pořadatele www.blizenec.cz, včera večer je pan sekretář OV znovu (pokolikáté už) rozeslal i jihočeským subjektům.

 

Oproti propozicím nastává příjemná změna v cenách, Cena manželů Blížencových - dřevěné křeslo - bude udělena vítězům všech čtyř kategorií, ve kterých odstartují aspoň tři dvojice. (Technická poznámka: Dřevěné křeslo = lavička pro jednoho). Cena kondice - lavice pro tři, zůstává dle rozpisu. Mezi donátory dostihu vstoupila věcnými cenami i firma Schaumann ČR spol. s r.o.

 

Prosím všechny jezdce, aby se opravdu přihlásili do uzávěrky dostihu v neděli do 24,00 hod a aby tuhle informaci šířili všemi dostupnými kanály dál.

 

Paseky, pátek 27. srpna 2010 ráno

Roberte, gratuluju. Fakt to

Roberte, gratuluju. Fakt to nevyšumělo.

Enduro Paseky

Roberte, zní to fajně:-), snad to dopadne dobře a dostihy proběhnou jak mají. Mě jen trochu mrzí, že na ofi webu tvrdošíjně inofrmace ohledně Pasek chybí. Setkání vytrvalosti ve Vystrkově mě v tuto chvíli připadá trochu vniveč....Jsem nicméně optimistou a doufám, že to bude lepší.... Na viděnou v Pasekách

Požádal jsem dnes dopoledne

Požádal jsem dnes dopoledne mailem paní webmasterku Litovovou, zda by mohla zprávu na oficiální web vložit, ale zatím se tak nestalo.

Už je to i na

Už je to i na www.vytrvalost.com  Laughing out loud

...

Dobrý den,

moc se omlouvám všem, ale nevysedávám u počítače od rána do noci, abych mohla během chvilinky pružně reagovat.

Nicméně už je na ofiko webu www.vytrvalost.com vložena informace od komise vytrvalosti, že se závody konat BUDOU a jsou tam též k dispozici propozice. To samé v kalendářích (ČR a hobby).

Ať se závody vydaří.

S pozdravem, Míša Litovová

Pasecký dostih 2010

Jsem rád, že se dostih koná a těším se na opětovné focení ušlechtilých koní! Wink

E

Myslím, že to je dobře napsané, šmahem rušení závodu, kvůli opožděnému termínu se (ať se nikdo nezlobí) může lehce jevit jako skrytá záminka. Paseky od svého počátku byly vždy na úrovni a Robert se ukázal jako schopný manažer a organizátor těchto dostihů.Atmosféra, která byla letos na konferenci vytrvalosti ve Vystrkově je ta tam a zase je to kdesi pryč.Závodů ubývá (není Kozlov, Zábřeh,Mníšek, Nučice, Draheničky, Chřebřany,Zbraslav,...) a ještě se jeden kvalitní zruší bez náhrady kvůli o pár dnů později dodaným podkladům. Všem dík, kteří bojují o tento jediný jihočeský vytrvalostní závod v roce.

super závody

Jsem ráda, a doufám, že Pasecké závody zůstanou letos, i v dalších letech v kalendáři vytrvalostních závodů. Nejde jen o to, že závodů je u nás málo, ale hlavně zrovna Paseky patří mezi ty závody, které jsou tak říkajíc na úrovni. Bezvadná organizace, krásné prostředí, příjemní lidé, a v neposlední řadě nádherné ceny.
Nemyslím si, že celá situace vznikla "pouze" nedodáním rozpisu včas, neboť to nebylo poprvé - ani letos, co se tak stalo i ze stran jiných pořadatelů, a stanovisko komise nebylo zdaleka tak přísné.
Snad se vše urovná, a v ČR budou závody jen přibývat.

Paseky

Hlavně nejde jen tuhle sezonu, peripetie s pořádáním 2010 jistě ovlivní Robertovu chuť pořádát závody i do dalších let...a pozitivní to asi nebude.

hlavní sponzoři:

Adastra

 

 

 

dostih podporují:

Jiprint tiskárna Horní Stropnice