Pasecký distanční dostih 2014

Kone 08

Milí vytrvalci! Dovolujeme si Vás již podeváté srdečně pozvat do Novohradských hor na Pasecký distanční dostih v soboru 27. září 2014. Přijet doporučujeme již v pátek 26. září a setrvat můžete až do neděle 28. září. Dostih se pojede v kategoriích Z, L a S, při dostatku zájemců i ST a samozřejmě nebude chybět oblíbený hobby dostih.

Co Vás letos čeká nového?

Trať zůstane zhruba stejná, jako v loňském roce, podle ohlasů jezdců se loňská úprava (vypuštění úseku za šejbskou silnicí a nakroucení trasy po loukách před cílem) velmi líbila. Základní okruh 28 km vede za Šejbami 400 m po málo frekventované asfaltové silnici  do Harbachu a dále uhýbá ke slavnému stoupání kolem pralesa, kde bude opět samoobslužný chladící bod.  Wrangleři budou obsluhovat pouze dvě chlazení - za Starými Hutěmi a pod domovem seniorů v Dobré Vodě, stejně jako vloni budou po obslužných komunikacích jezdit jednosměrně.

Zkrácený okruh  22 km se této silnici vyhýbá  a nástup pod prales bude ještě rychlejší. Návrat do cíle za posledním chlazením bude u zkráceného okruhu  22 km velmi rychlý a pouze základní okruh 28 km se trochu protáhne po loukách před cílem. Celý závěr dostihu (posledních asi 6 km) bude krásně viditelný a sledovatelný z vyhlídky u balvanu.

Kdo se bojí kopců, nechť si uvědomí, že Paseky teď mají kopce pouze dva: Velký kolem Hojnovodského pralesa a malý do cíle, naopak klesání jsou až na vyjímky táhlá a spíše vrstevnicová. To je skoro rovinný dostih Smile

Hobbíci letos mohou jet jediný dostih, a to 28 km. Povinný horní limit 16 km/hod. nás přinutil výrazně změnit pravidla pro vyhodnocení – celý okruh (28 km) bude nutno projet rychlostí 8 - 16 km/hod., ale o vítězi rozhodne součet času na posledních přibližně 8 kilometrech PLUS pětinásobku času od projetí cílem do vstupu do veteriny PLUS trestných minut, které se přidělí za průměrnou rychlost na celé trati (těch může být od nuly do sedmi). Letos si opravdu velmi pečlivě přečtěte rozpis dostihu, dobře poslouchejte při technické poradě a připravte si vlastní časový plán, za pořadatele slibuji, že posledních 8 kilometrů bude mít po každém kilometru značku-údaj, kolik zbývá do cíle!

Trasa  Hobby měří 28 km, Z bude dvakrát 22 km, tedy  44 km, L dvakrát 28 km, tedy 56 km, S měří třikrát 28 km, celkem 84 km a sejde-li se aspoň pět zájemců, mohou jet ST délky 100 km (28 +22+22+28 km). Mistrovství Jihočeské oblasti se pojede v S a cena kondice se udělí tamtéž.

Uzávěrky přihlášek jsou letos dřív, počet účastníků je omezen, počet boxů je omezen a je nutné je zaplatit předem. Startovné/zápisné se oproti loňsku zvyšuje o 100,- Kč; vedou nás k tomu další požadavky na "proškolené" funkcionáře, což nám zdražuje pořádání dostihu. Věříme, že si umíte spočítat bonusy, které Paseky díky nadšeným organizátorům a tradičním sponzorům nabízejí a stokoruna za koně navíc Vás neodradí.

Nově lze i ušetřit – rozdělili jsme areál na část "vlevo" a "vpravo" od Paseckého potoka, ti, kdo se spokojí se stanováním, paddockem a boxem "vpravo" (dál od cíle), zaplatí méně, než vloni, kdo chtějí stanovat, paddock či box vlevo od Paseckého potoka (blíže k cíli), zaplatí trochu více.

Tradičně Vás zveme po dostihu na večerní posezení u pečeného prasete, čili kdo můžete odjet v neděli, zůstaňte!

Přihlašujte se do limitu, uvedeném v rozpise, čtěte pozorně rozpis!

Sledujte tento web, budeme zde průběžně uvádět další informace!

Informace o objednání (placení) potvrzení boxů naleznete zde.

hlavní sponzoři:

Adastra

 

 

 

dostih podporují:

Jiprint tiskárna Horní Stropnice