Trasa Paseckého distančního dostihu 2011

Zavody 20

Pokud si chcete v pohodlí domova nastudovat trasu dostihu, zde je. Jde o uzavřený okruh 30 km, který se projede jednou (hobby), dvakrát (L) a třikrát (S). Dostih Z pojede zkrácenou trasu 2 x 25 km, zkratka vede po asfaltové silnici z Šejb ke státní hranici s Rakouskem. Na trase jsou 4 chladící body na parkovištích, v bodech CH1, CH3 a CH4 je zdroj vody, parkoviště pro CH2 je v Rakousku. Žluté šipky naznačují doporučený směr jízdy na velmi úzké silnici z Šejb do Dobré Vody. Dvojitá žlutá čára upozorňuje na úsek této silnice, kde je nutno jezdit oběma směry.

Trasa 2011

hlavní sponzoři:

Adastra

 

 

 

dostih podporují:

Jiprint tiskárna Horní Stropnice