Dostih 2013 - důležité organizační informace

5 pdd109

Milí vytrvalci!

Na letošní dostih se Vás přihlásilo téměř 90. To je zhruba dvojnásobek předchozích ročníků a pro Vaši i naši představu to znamená, že ve stejném areálu se stejnými přístupovými cestami a stejným bufetem a infrastrukturou budou probíhat současně dva dosavadní dostihy. Věříme, že to všichni zvládneme, ale bude více než kdy jindy nutné dodržovat určitá pravidla.

Pravidlo první:

Do areálu nebude vpuštěna většina vleků. Budete postupovat dle informací a pokynů pořadatelů.  Koně budete vykládat v prostoru od balvanu ke zvonici (tam bude parkoviště vleků) a dále je povedete na ruce, auto může jet s Vámi. Prosím nabalte si výbavu tak, abyste nemuseli věci překládat z vleku do auta.

Kdo trvá na svém vleku např. kvůli spaní v něm, může přejet na louky u ovčína (zadní stáj) a tam může libovolně kempovat i s vlekem.

Pravidlo druhé: Kapacita stávající louky pro kempování a paddocky je nedostatečná, proto budou hlavně hobbíci směřováni na zadní louku u ovčína. Zde nestavte Vaše paddocky v těsné blízkosti ohrad našich mladých i starších hřebců!
Pravidlo třetí: Při dostihu budeme jezdit pouze jednosměrně. To znamená, že po startu pojedete z kopce dolů do Horní Stropnice (cestou nesrazíte koně, kteří dvakrát křižují trať) a při návratu zpět budete přijíždět pouze zezhora od Dobré Vody. Tyto cesty jsou tak úzké, že vylučují obousměrný provoz!

Nevyjíždějte paralelní cesty po loukách pořadatele dostihu!!
Pravidlo čtvrté: Provozní parkování wranglerských aut je možné pouze ve vymezených zónách (podél chladící louky), parkujte, prosím, úsporně a kolmo na cestu.
Pravidlo páté: Na komunikacích se řidiči budou chovat ohleduplně a kvůli ochlazení Vašeho koně neohrozí ostatní účastníky dostihu ani pokojné místní obyvatelstvo. Vetšina obslužných veřejných komunikací je úzká a nepřehledná.
Pravidlo šesté: Na chladící louku nebude nikdo vjíždět autem. Auta budou parkovat ve vymezených zónách.

Velmi nedoporučujeme používat jako wranglerské auto dodávku, čím větší, tím horší. Vhodné je auto 4 x 4 nebo běžný osobní automobil.
Pravidlo sedmé: Zůstává jeden bufet a jedno výdejní okénko. Přívod proudu nelze posílit a kamna nelze zvětšit a více obsluhujících není kam dát. Fronty budou delší. Prosíme o pochopení.
Pravidlo osmé: Voda pro chlazení má jeden přívod, areál je na kopci a čerpadlo má omezený výkon. Zakazuje se chladit v bezprostřední blízkosti vodní nádrže poléváním přímo z této nádrže!
Pravidlo deváté: Přijedou-li s Vámi psi, nechť se chovají tak, aby nestressovali naše stáda ovcí

 


Důležitá rada:
Jedete do míst, kde není vytvořena žádná infrastruktura, čili do opravdové přírody. V místě není ani hospoda, ani hala, WC jsou dřevěné, veřejné osvětlení žádné, jediná cesta je prašná, kvůli sprše se musí zatopit  atd...  Nezapomeňte si dostatečné oblečení, holínky do mokré trávy a hlavně DOBROU a VÝKONNOU svítilnu!!
Rada poslední: Berte, prosím, nadcházející sportovní událost především jako příjemnou zábavu a velké setkání vytrvalců z Rakouska, Slovenska a českých zemí. Nezapomeňte doma dobrou náladu, zopakujte si všechna pravidla včetně pravidla fair play, nezlobte se, když vše nebude stoprocentní a chovejte se tak, aby se Vám ani jiným nic nestalo.

hlavní sponzoři:

Adastra

 

 

 

dostih podporují:

Jiprint tiskárna Horní Stropnice