Kapacita boxů JK Paseky vyčerpána!

5 pdd102

V tuto chvíli jsou obsazeny boxy JK Paseky, nabízené za sníženou cenu. Nadále můžeme přijímat pouze objednávky na mobilní turnajové boxy, které Vám nabídneme za cenu 1500,- Kč za box. Zde ale musíme naplnit kapacitu nejméně 10 boxů, tedy Vaši objednávku nejprve zaevidujeme bez potvrzení a teprve po naplnění celého modulu Vám ji můžeme potvrdit. Do potvrzení nemůžete s ustájením v turnajovém boxe počítat!
 
Ti, kteří mají rezervovány boxy v konírně a ovčíně, mohou zaplatit na účet 167261392 / 0300 pod variabilním symbolem (VS), který je u jména Vašeho koně uveden v tabulce boxů. Po připsání platby bude blokace boxu potvrzena a Vy při prezentaci obdržíte na uvedenou částku fakturu.

hlavní sponzoři:

Adastra

 

 

 

dostih podporují:

Jiprint tiskárna Horní Stropnice