Pasecký distanční dostih 2013

 

Milí vytrvalci!
 
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat do Novohradských hor na 8. ročník Paseckého distančního dostihu v soboru 28. září 2013. Přijet doporučujeme již v pátek 27. září a setrvat je vhodné až do neděle 29. září.  

Co Vás letos čeká nového?

Vypustili jsme celou část trasy nalevo od silnice Šejby - Harbach.Základní okruh 28 km vede za Šejbami 400 m po silnici  a dále uhýbá ke slavnému stoupání kolem pralesa.  Na této silnici  jsou  zrušeny i oba bývalé chladící body, takže wrangleři budou obsluhovat pouze dvě chlazení - za Starými Hutěmi a pod domovem seniorů v Dobré Vodě. 

Zkrácený okruh  22 km se této silnici vyhýbá  a nástup pod prales bude ještě rychlejší. Návrat do cíle za posledním chlazením bude u zkráceného okruhu  22 km velmi rychlý a pouze základní okruh 28 km se trochu protáhne po loukách před cílem.

Kdo se bojí kopců, ten nechť si uvědomí, že Paseky teď mají kopce pouze dva: Velký kolem pralesa a malý do cíle. To je skoro rovinný dostih :-)

Hobbíci letos mohou jet jediný dostih, a to 28 km, jako obvykle  podle "paseckého pravidla" - tedy vyhraje ten, kdo bude mít nejkratší součet času z trati a pětinásobku času vstupu do veteriny!!

Trasa  Hobby měří 28 km, Z se zkracuje na 44 km, L se zkracuje na 56 km, S měří 84 km a sejde-li se aspoň pět zájemců, mohou jet ST délky 100 km.
Tradičně Vás zveme po dostihu na večerní posezení u pečeného prasete, čili kdo můžete odjet v neděli, zůstaňte!

Přihlašijte se do limitu, uvedeném v rozpise, čtěte pozorně rozpis!

Sledujte tento web, budeme zde průběžně uvádět další informace!

Informace o placení boxů naleznete zde.

Zavody 17
PřílohaVelikost
Paseky 2013_CEN_a_hobby.pdf406.71 KB

hlavní sponzoři:

Adastra

 

 

 

dostih podporují:

Jiprint tiskárna Horní Stropnice